Właścicielem bloga jest GSB LEGAL
Kancelaria prawna aktywnie wspierająca
rozwój usług outsourcingu
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

NASZ BLOG

Zatrudnianie młodocianych

Osoba młodociana a stosunek pracy Osobą młodocianą, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.(Dz. U. 2016.1666 t.j. dalej Kodeks pracy lub k.p.), jest osoba która ukończyła lat 16, jednoczęsni...

logomale

Mariusz Chełminiak
konsultant i doradca w obszarze optymalizacji biznesowej

TEL: +48 534 090 004
E-MAIL: mchelminiak@zatrudniasz.pl